zet de nieuwe norm

 Privacy

25 mei 2018

 

Privacybeleid

MatchQ en haar tools zijn onderdeel van de HelloFlex group. De HelloFlex group erkent dat privacy belangrijk is. Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door HelloFlex group, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen worden aangeboden (gezamenlijk de “Diensten” van HelloFlex group).

Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via marcom@helloflexgroup.com of schrijven naar HelloFlex group te Julianalaan 1, 1213 AP, Hilversum, Nederland.

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee?

Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 

Voor onze website maken wij gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Dit doen wij om een betere gebruikers ervaring te bieden. Zo worden onder andere gegevens over het aantal bezoeken totaal en per pagina, de gemiddelde tijd op de website, het percentage terugkerende bezoeken en het klikgedrag in statistieken opgeslagen. De gegevens die worden opgeslagen zijn geanonimiseerd en kunnen daarom niet worden herleid naar individuele personen. Daarnaast geven wij derde partijen toegang tot de hierboven beschreven analytische cookies. Zo maken wij gebruik van Leadfeeder dat ervoor zorgt dat IP-gegevens uit Google Analytics gekoppeld kunnen worden aan bedrijfsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor marketing doeleinden.

Als kandidaten op onze website een assessment maken of gebruikers inloggen in ons systeem, slaat de browser op de betreffende computer een cookie op. Deze cookie is niet meer dan een unieke code waarmee we kandidaat of gebruiker kunnen herkennen binnen hun huidige sessie.

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over u als bezoeker. De opgeslagen informatie bevat uw IP-adres, browsertype, met welk apparaat u de website bezoekt, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website van waar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s op onze website en de informatie die u hebt bekeken op de website en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze informatie voor de bescherming, beveiliging en het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

E-mail correspondentie met MatchQ kunnen wij bewaren om vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.

 

Keuzemogelijkheden met betrekking tot informatie

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst, vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken. U kunt weigeren om persoonlijke informatie op te geven voor een bepaalde MatchQ dienst, maar dan zal het wellicht niet mogelijk zijn om die dienst aan u te leveren. Indien wij uw persoonlijke informatie op een andere wijze willen gebruiken dan voor het doel waarvoor deze is verzameld, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.

 

Uw rechten

U kunt uiteraard gebruik maken van een van de u toekomende rechten. Het betreft hier het recht op inzage en/of wijzigen van uw gegevens, het beperken van de verwerking van uw gegevens en/of het recht om vergeten te worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens die u onderaan deze pagina vindt.

Indien de bewaartermijn verstrijkt of u uw recht om vergeten te worden uitoefent, verwijderen wij binnen 4 weken al uw persoonsgebonden gegevens.

 

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende omstandigheden deelt MatchQ persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten MatchQ:

 

 

Informatiebeveiliging

MatchQ neemt verschillende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, de overdracht en de opslag van de gegevens die we verzamelen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en – verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan. De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan geautoriseerde werknemers, opdrachtnemers en agenten van MatchQ die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Zij gebruiken twee-factor-authenticatie bij het verkrijgen van toegang tot de MatchQ systemen. Daarnaast maakt MatchQ op gezette tijden back-ups van haar database en beschermt en beveiligt MatchQ haar servers met behulp van firewall-technologie.

Indien gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens MatchQ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden (zie de contactgegevens hieronder). Ook kunt u dit melden via persoonsgegevens@matchq.nl.

 

Wijzigingen

MatchQ behoudt zich het recht voor om dit het privacy beleid aan te passen of te wijzigen. Als MatchQ wijzigingen aanbrengt in het door ons gebruikte privacy beleid zullen wij de wijziging op deze pagina plaatsen, en de betrokkenen en belanghebbenden hiervan op de hoogte brengen. Significante wijzigingen zullen wij op een meer directe manier bekendmaken aan betrokkenen en belanghebbenden. Wij zullen uw rechten op grond van dit privacy beleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken. De versie van dit privacy beleid zal steeds bovenaan de pagina worden aangeduid door middel van de ingangsdatum. Eerdere versies van dit privacy beleid zullen wij in een archief opslaan zodat deze kunnen worden geraadpleegd.

 

Vragen

Hebt u vragen, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

MatchQ BV

Julianalaan 1

1213 AP Hilversum

023-8881000

info@matchq.nl

www.matchq.nl

 

Voor vragen over privacy of het melden van datalekken:

persoonsgegevens@matchq.nl