SLIM-subsidie aanvragen?

Wil jij de SLIM-subsidie aanvragen en zoek je advies? Wij helpen je graag op weg!

Vul het formulier in om een gratis adviesgesprek aan te vragen met een van onze specialisten.

Wat is de SLIM-subsidie?

MKB-bedrijven kunnen vanaf 1 t/m 30 september 2021 subsidie aanvragen om loopbaan en ontwikkeladviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Meer uitleg hierover vind je op de website van het Ministerie van SZW. Subsidie kan worden verstrekt door onderstaande initiatieven:

  • Onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers. Je krijgt daarmee een beeld van hun wensen, ambities en vaardigheden.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in het bedrijf. Hieronder vallen ook adviesgesprekken of workshops die leidinggevenden helpen om betere ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren.

Wie is MatchQ?

MatchQ is een online assessmentbureau en specialist op het gebied van talent (pre-)selectie, het inzichtelijk maken van talent  (Talent Insigts) en het verbeteren van talent (Talent Improvement). We maken talent binnen uw organisatie objectief, meetbaar en inzichtelijk voor training, ontwikkeling en doorstroom doeleinden. Met onze unieke GedragsIndicator maken we inzichtelijk over welk talent je medewerkers of kandidaten beschikken.

Hoe helpt MatchQ bij
het aanvragen van je SLIM-subsidie?

MatchQ maakt succesfactoren en ontwikkelpotentieel inzichtelijk waardoor het meest duurzame en effectieve personeelsbeleid ontstaat. Geen onduidelijke leerdoelen meer of beslissingen gebaseerd op onderbuikgevoel. De SLIMme oplossing van MatchQ is een maatwerk project waarbij de stappen afhankelijk zijn van het project. Het volgende wordt standaard opgenomen in het traject:

1. Inventariseren

Het traject voor het aanvragen van je SLIM-subsidie start met een persoonlijke intake. Eén van onze consultants neemt uitgebreid de tijd om alle mogelijkheden te bespreken en je persoonlijke wensen af te stemmen.

2. Afname GedragsIndicator

Laat alle medewerkers een GedragsIndicator maken en bekijk de resultaten, ga samen aan de slag met zijn/haar ontwikkeling. Dit is de nul-meting. Binnen 12 maanden maken de medewerkers nogmaals de GedragsIndicator en krijg hiermee inzicht welke groei de medewerker heeft gemaakt. De GedragsIndicator wordt ingezet als assessment waarmee we concreet werkgedrag kunnen voorspellen. Bewust meten wij werkgedrag en geen persoonlijkheid omdat de effectiviteit van mensen in hun werk wordt bepaald door wat ze doen met hun kennis & kunde en niet per se door hoe ze zijn. In je werk word je namelijk beoordeeld op wat je doet op de werkvloer. Daarnaast is gedrag ontwikkelbaar en geeft het inzicht in iemands groeipotentieel. Door concreet werkgedrag te meten geven we je zo gericht mogelijk inzicht in waar iemand sterk in is en waar er ruimte is voor ontwikkeling.

3. Opstellen normprofiel

Hoe maak je meetbaar of het gedragsprofiel van de kandidaat past bij wat er op de werkvloer wordt gevraagd? Met Profiling bepalen we samen wat op de werkvloer de succesfactoren zijn per functie om het ideale normprofiel op te stellen. Door de resultaten van kandidaten of medewerkers tegen dit normprofiel af te zetten kun je de medewerker nog gerichter ontwikkelen en coachen. Hiervoor ontvang je rapportages die heel gerichte handvatten bieden om talent en ontwikkelpotentieel te bepalen en als basis voor coaching en training gebruikt kunnen worden.

4. Heldere rapportages

Onze heldere rapportages leveren je concrete handvatten op voor de aansturing en ontwikkeling van je medewerkers middels Coach- en Talentrapportages. Vanuit de leerbehoefte van de medewerker kun je dit vervolgens gebruiken om een leer- en ontwikkelplan op te stellen en periodieke ontwikkelgesprekken te voeren.
Inzicht hebben in het talent van uw (toekomstige) medewerkers draagt ook bij aan optimale inzet van de medewerker, meer binding, lagere uitstroomcijfers, betere doorstroom, handvatten voor ontwikkeling/coaching, en een hogere medewerkerstevredenheid.

Met Talent Insights neem je je eigen medewerkers onder de loep. Om inzicht te krijgen in het talent van je huidige medewerkers laat je ze de GedragsIndicator maken. De resultaten komen te staan in het TalentRapport. Dit rapport geeft informatie over het voorkeurswerkgedrag, de competenties en doorgroeimogelijkheden van de medewerkers. Met het verkregen inzicht krijg je meer grip op de trainings- en doorstroommogelijkheden van huidige medewerkers.

Binnen Talent Improvement verkrijg je met de GedragsIndicator inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker op een specifieke functie. Om deze waardevolle informatie daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de aansturing en verdere ontwikkeling van de medewerker bieden wij het Coach Rapport. Deze rapportage biedt concrete handvatten waarmee je nog meer uit je workforce haalt. Verhoog hiermee de tevredenheid van de medewerker en bind goed personeel aan je organisatie.

5. Training

Het is essentieel dat MatchQ ook het management traint om de resultaten vanuit het gedragsmodel (de GedragsIndicator) en de bijbehorende rapporten goed te kunnen interpreteren en om te zetten voor ontwikkel -en coachgesprekken met de medewerkers.

6. Toepassen in de praktijk

Nadat het management getraind is kunnen de gesprekken met de medewerkers gevoerd worden aan de hand van onze heldere rapportages. Deze bevatten concrete handvatten voor de aansturing en ontwikkeling van je medewerkers middels Coach- en Talentrapportages. Vanuit de leerbehoefte van de medewerker kun je dit vervolgens gebruiken om een leer- en ontwikkelplan op te stellen en periodieke ontwikkelgesprekken te voeren.

Talent Rapport: dit rapport geeft informatie over het voorkeurswerkgedrag, de competenties en doorgroeimogelijkheden van de medewerkers. Met het verkregen inzicht krijg je meer grip op de trainings- en doorstroom mogelijkheden van huidige medewerkers.

Coach Rapport: geeft inzicht in de ontwikkelings mogelijkheden van de medewerker op een specifieke functie. De waardevolle informatie uit dit rapport kan je daadwerkelijk gebruiken voor de aansturing en verdere ontwikkeling van de medewerker. Deze rapportage biedt concrete handvatten waarmee je nog meer uit je workforce haalt. Verhoog hiermee de tevredenheid van de medewerker en bind goed personeel aan je organisatie.

Gratis advies?

Laat je gegevens achter en één van onze consultants neemt spoedig contact met je op!