MatchQ voor de KCC branche

Efficiënter selecteren, kwaliteit verbeteren en verloop reduceren

Als online assessmentbureau specialiseert MatchQ zich al sinds 2005 in de klantcontactcenter branche. In de wereld van klantcontact is hoog personeelsverloop een groot probleem. Medewerkers kunnen zich niet goed aanpassen aan de snel veranderende wereld of raken juist verveeld van routinematig werken. Onze assessments helpen jou efficiënter te selecteren, de kwaliteit van het werk van je medewerkers te verhogen en zo het verloop te reduceren.

HomeKCC

Zij werken al met MatchQ assessments:

Match je kandidaat, ontdek potentie

In het Match Rapport wordt direct inzichtelijk hoe de kandidaat matcht met de functie in de klantcontact branche, maar ook wat het ontwikkelpotentieel is. Het is mogelijk om de gedragsprofielen van kandidaten tegen meerdere functies af te zetten. In de MatchQ portal vind je een grote database aan generieke normprofielen om het gedragsprofiel van jouw kandidaat tegen af te zetten.

Match & Potentieel

63%
80%

Toets je kandidaat op specifieke skills

Naast het inzichtelijk maken van gedragskenmerken is het ook belangrijk inzicht te krijgen of jouw kandidaat beschikt over de vaardigheden die benodigd zijn binnen een klantcontactcenter.  Wil je bijvoorbeeld weten hoe jouw kandidaat via de telefoon overkomt? Of wil je liever weten hoe iemand op een specifieke situatie reageert per mail? MatchQ biedt een breed pallet aan online skilltesten specifiek voor de klantcontact branche. 

Webcaretoets

Telefonische pitch

Typetoets

Werksimulatie

Emailtoets

Audiotoets

Borg een representatief taalniveau in je dienstverlening en interne communicatie

In een globaliserende wereld is het steeds belangrijk dat je je goed kunt uitdrukken in verschillende talen. Bij steeds meer functies is dagelijks contact met iemand die een andere taal spreekt heel normaal. Wil je dat dit representatief gebeurt? Maak taalverzorging meetbaar! MatchQ kan het taalniveau van je medewerkers en kandidaten snel inzichtelijk maken aan de hand van verschillende taaltoetsen. Om taalniveau te duiden hanteren we het Europees Referentiekader (ERK).

Nederlands, Engels, Duits en Frans

Spelling, grammatica, woordgebruik & woordenschat

Beschikbaar in verschillende taalniveaus

Ontwikkeld in samenwerking met het Cito

Gedrag, de grootste voorspeller in succesvol functioneren

Met de GedragsIndicator meten we concreet werkgedrag, de belangrijkste voorspeller in het succesvol functioneren. Past het werk bij iemands voorkeursgedrag, dan krijgt hij/zij energie van het werk met als resultaat dat de medewerker langere tijd succesvol zal zijn. Door concreet werkgedrag te meten, geven we je zo gericht mogelijk inzicht of jouw kandidaat past binnen de klantcontact branche, waar iemand sterk in is en waar er ruimte is voor ontwikkeling.

Zet kandidaten af tegen verschillende generieke normprofielen

Het is mogelijk om de gedragsprofielen van kandidaten tegen meerdere functies af te zetten. In de MatchQ portal vind je een groot aantal generieke normprofielen van veel voorkomende klantcontactfuncties. Zo krijg jij inzicht in de match en het ontwikkelpotentieel van jouw kandidaat. Zet het gedragsprofiel van jouw kandidaat af tegen een van de onderstaande generieke normprofielen.

Norm

Één assessment, meerdere rapportages

Match rapport

Het Match rapport bevat ons kleurenmodel, waarin de resultaten van het voorkeurswerkgedrag van jouw kandidaat worden weergegeven. Hierbij is het werkgedrag samengevat, zijn de ontwikkelmogelijkheden van jouw kandidaat uiteengezet en vind je de aandachtspunten en interviewvragen.

Talent rapport

In het Talent rapport worden gedragskenmerken vertaald naar competenties. Hierdoor heb je direct inzichtelijk in hoeverre jouw kandidaat scoort op deze competenties.

Aangezien het Talent Rapport ook een set aan functiegebieden en branches bevat, wordt gemakkelijk zichtbaar of jouw kandidaat hierbij past en wat zijn scores zijn.

Coach rapport

Het Coach rapport geeft praktische handvatten die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van competenties en gedragskwaliteit.

In het rapport wordt ingezoomd op het gedragsprofiel van jouw kandidaat. Hierbij geven wij inzicht in de ontwikkel (on)mogelijkheden en geven wij hierover advies.

Kandidaat rapport

Nadat jouw kandidaat een online assessment heeft ingevuld, ontvangt hij of zij het Kandidaat rapport. Dit rapport is een waardevrije persoonlijke terugkoppeling op zijn of haar voorkeursgedrag.

Arbeidsmarktscan*

Onze arbeidsmarktscan geeft inzicht in het voorkeurswerkgedrag, de kwaliteiten, talenten, competenties, ontwikkelmogelijkheden en de match met verschillende functies of branches. Op deze manier geeft de scan een duidelijk beeld van iemands huidige kansen op de arbeidsmarkt, maar geeft het tegelijkertijd richting aan een eventuele volgende stap in iemands carrière.

De arbeidsmarktscan van MatchQ is goedgekeurd door het ministerie van SZW

*Dit extra rapport is tegen een meerprijs af te nemen. Neem hiervoor contact op met onze consultants.

Learning Agility*

Ons Learning Agility rapport geeft inzicht in hoeverre iemand in nieuwe situaties wendbaar en veerkrachtig is. In dit rapport wordt er gerapporteerd op de vijf dimensies: Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility en Self-awareness.

Met dit rapport wordt duidelijk welke mensen nodig zijn om jouw organisatie toekomstbestendig te maken.

*Dit extra rapport is tegen een meerprijs af te nemen. Neem hiervoor contact op met onze consultants.

Leiderschapsstijlen*

Ons Leiderschapsstijlen rapport geeft inzicht in de verschillende stijlen die de leidinggevende hanteert bij het leidinggeven.

Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan of de leiderschapsstijl past bij het team of de organisatie.

*Dit extra rapport is tegen een meerprijs af te nemen. Neem hiervoor contact op met onze consultants.

Wat huidige klanten in de KCC branche van ons vinden:

Meer weten?

Meer weten over onze oplossing voor klantcontact branche? Download dan onze gratis brochure.