MatchQ

HomepageTrainingen

Trainingen

MatchQ verzorgt diverse (fysieke) trainingen om het gedragsmodel te kunnen interpreteren. Daarnaast heeft elke gebruiker toegang tot het MatchQ portal waarbij het ook mogelijk is om de e-learning te volgen.

Basistraining

Tijdens de basistraining wordt men getraind in het interpreteren van de verschillende gedragsrollen die het gedragsmodel vormen. Per gedragsrol wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de kwaliteiten en valkuilen van de rol en wat je met de betreffende rol bereikt. Daarnaast wordt ook ingezoomd op de wisselwerking tussen de verschillende gedragsrollen. Hoe worden valkuilen van de ene rol bijvoorbeeld opgevangen door de kwaliteiten van een andere rol?

Na de basistraining over het gedragsmodel ben je in staat om de resultaten van de GedragsIndicator te interpreteren en kun je deze waardevolle informatie gebruiken voor selectie-, coaching en ontwikkeldoeleinden.

Verdiepingstraining

Tijdens de verdiepingstraining maken we een verdiepingsslag op gedragskenmerkniveau waarbij we verder ingaan op de betekenis van de gedragskenmerken van elke gedragsrol. Je leert verbanden te leggen tussen de verschillende gedragskenmerken en onderscheid te maken tussen intrinsieke gedragskenmerken en onderliggende vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat je op zorgvuldige en nauwkeurige wijze gedragskenmerken kan analyseren en op correcte wijze kan interpreteren. Daarnaast ben je in staat om de ontwikkelbaarheid van gedragskenmerken in kaart te brengen om vervolgens resultaten op concrete, onbevooroordeelde en correcte wijze terug te koppelen.

E-learning

Om het gebruik van MatchQ nog toegankelijker te maken voor onze klanten hebben wij een e-learning platform ontwikkeld.

In deze omgeving vind je diverse modules die jou informatie en uitleg geven over de verschillende assessments die MatchQ aanbiedt, de trainingen, inzet normprofielen en gebruik portal. Afhankelijk van de gekozen abonnementsbundel zullen de relevante modules voor jou toegankelijk zijn.

De e-learning omgeving biedt elke gebruiker de mogelijkheid om stapsgewijs en in eigen tempo de modules te voltooien. Op deze manier ben je niet afhankelijk van het volgen van een fysieke training of support vanuit onze consultants. Uiteraard blijven onze consultants gewoon beschikbaar voor vragen en/of een fysieke training op locatie.