MatchQ

Profiling

Basis

Het opstellen van een klantspecifiek normprofiel wordt gedaan door middel van profiling. In de basisvariant wordt er een wensprofiel opgesteld op basis van input van leidinggevenden van de organisatie. Door middel van dit onderzoek wordt er inzicht verkregen in mogelijke verschillen in onderlinge visies zodat deze worden omgezet naar een eenduidig beeld. Dit resulteert vervolgens in het normprofiel dat het gewenste gedrag definieert.

Premium

Additioneel op profiling basis is het mogelijk om het normprofiel verder uit te diepen met profiling premium. Voor een meer datagedreven onderbouwing is het waardevol het normprofiel te valideren aan de hand van data van de huidige medewerkers. Vanuit KPI’s of andere performance data kunnen wij goede, gemiddelde en minder goede medewerkers tegen elkaar afzetten. Deze performance data wordt vervolgens gekoppeld aan gedragskenmerkenmerken en maakt inzichtelijk welk gedrag de goede medewerkers en de minder goede medewerkers laten zien. Met dit onderzoek toets je of de wens die managers/leidinggevende op de juiste manier wordt vertaald. Dit resulteert vervolgens in een normprofiel dat het aantoonbare gedrag definieert. Voor profiling premium is een minimale populatie van 60 deelnemers vereist.