MatchQ

HomepageToetsen

Toetsen

Test de kennis en het niveau van je medewerkers met onze toetsen

Taaltoetsen

Onze toetsen Taalverzorging zijn ontwikkeld in samenwerking met Cito. Deze zijn ontwikkeld om als laagdrempelige, maar betrouwbare indicatie te dienen of iemand een verzorgde schriftelijke taalproductie beheerst op bepaalde niveaus van het Europees Referentiekader (ERK). Deze toetsen meten dit op de elementen spelling, grammatica, woordgebruik en woordenschat. Wij bieden deze aan op B1 en B2 niveau voor de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Skilltoetsen

Skills zijn vaardigheden die bijdragen aan het met succes uitvoeren van een bepaalde activiteit of taak. In tegenstelling tot talenten, zijn skills aan te leren. De skilltests van MatchQ zijn zo ontwikkeld dat de relevante vaardigheden in een zo realistisch mogelijke setting getoetst worden. MatchQ biedt verschillende tests aan om meer inzicht te krijg in werkgerelateerde skills.