MatchQ

Assessments

Identificeer de succesfactoren in jouw organisatie met onze online assessments en rapportages

GedragsIndicator

Onze GedragsIndicator is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Bewust meten wij werkgedrag en niet de persoonlijkheid. De effectiviteit van mensen in hun werk wordt namelijk bepaald door wat ze doen met hun kennis & kunde en niet per se door hoe ze zijn. Je ziet in de praktijk dat je in je werk wordt beoordeeld op wat je doet op de werkvloer. Daarnaast is gedrag ontwikkelbaar en geeft het inzicht in iemands groeipotentieel. Door concreet werkgedrag te meten met dit assessment geven we je zo gericht mogelijk inzicht in waar iemand sterk in is en waar er ruimte is voor ontwikkeling.

NivoIndicator

Objectieve en reële inschattingen maken op basis van werk- en denkniveau

Heb je een interessante kandidaat maar beschikt deze niet over een officieel diploma? Geen probleem! Onze NivoIndicator kijkt objectief naar het niveau van je kandidaat en maakt dit inzichtelijk met een aantal standaard tests die zijn gericht op verbaal redeneren en cijfermatig redeneren. Wanneer de prestatie van je kandidaat overeenkomt met de standaarden voor MBO, HBO, of WO, heb je voldoende onderbouwing om te kunnen spreken van een match.

Ver onder Onder Iets onder Gemiddeld Iets boven Boven Ver boven
12345678910
2 7 16 31 50 69 84 93 98
0

DrijfverenIndicator

Wat meet de DrijfverenIndicator?

De complete vragenlijst omvat 17 werkgerelateerde drijfveren, geclusterd in vier kwadranten: Resultaten, Regels, Ruimte en Relaties (de ‘4Rs’).

Resultaten
Regels
Ruimte
Relaties
Resultaten
Het Resultaten kwadrant staat voor gedrevenheid om goede resultaten en opbrengsten te behalen.
Regels
Het Regels kwadrant staat voor de behoefte aan bevestiging, zekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Ruimte
Het Ruimte kwadrant staat voor de behoefte aan speelruimte en het hebben van eigen regie.
Relaties
Het Relaties kwadrant staat voor het belang dat iemand hecht aan het verbinden met anderen en de omgeving.

Ontdek iemands werkgerelateerde drijfveren​

Drijfveren zorgen ervoor dat iemand in beweging komt en met plezier en energie werkt. Een hoge score op een drijfveer betekent dat die drijfveer belangrijk is voor iemand. Als de kenmerken van die drijfveer in het werk aanwezig zijn, werkt dat sterk motiverend. Een lage score op een drijfveer betekent dat die drijfveer voor die persoon niet belangrijk is; de bij die drijfveer horende kenmerken zullen niet of slechts weinig motiveren.

Plezier en Balans
80%
Waardering
64%
Financiële beloning
88%

Rapportages

Nadat jouw kandidaat een online assessment in heeft gevuld, bieden wij meerdere rapporten aan. Elk rapport heeft zijn eigen focus en biedt andere inzichten. Een persoonlijk rapport biedt waardevrije terugkoppeling aan de kandidaat, terwijl de rapporten voor de gebruiker hier wel een duidelijke waardering over geven en verdiepende inzichten kunnen bieden. 

Persoonlijk Rapport

Nadat jouw kandidaat een online assessment heeft ingevuld, ontvangt hij of zij een kandidaat rapport. Dit rapport is een waardevrije persoonlijke terugkoppeling op zijn of haar resultaten.

Kandidaat Rapport

Dit rapport geeft een beknopt, maar goed beeld van de resultaten van de kandidaat en/of het profiel van de kandidaat. 

Match Rapport

Dit rapport is gericht op de match tussen de resultaten van de kandidaat en dat wat gewenst wordt voor de beoogde rol.