MatchQ

HomepageAssessments

Assessments

Identificeer de succesfactoren in jouw organisatie met onze online assessments

GedragsIndicator

Wij kijken niet naar
wie iemand is, maar naar
wat iemand doet

Onze GedragsIndicator is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Bewust meten wij werkgedrag en niet de persoonlijkheid. De effectiviteit van mensen in hun werk wordt namelijk bepaald door wat ze doen met hun kennis & kunde en niet per se door hoe ze zijn. Je ziet in de praktijk dat je in je werk wordt beoordeeld op wat je doet op de werkvloer. Daarnaast is gedrag ontwikkelbaar en geeft het inzicht in iemands groeipotentieel. Door concreet werkgedrag te meten met dit assessment geven we je zo gericht mogelijk inzicht in waar iemand sterk in is en waar er ruimte is voor ontwikkeling.

NivoIndicator

Objectieve en reële inschattingen maken op basis van werk- en denkniveau

Heb je een interessante kandidaat maar beschikt deze niet over een officieel diploma? Geen probleem! Onze NivoIndicator kijkt objectief naar het niveau van je kandidaat en maakt dit inzichtelijk met een aantal standaard tests die zijn gericht op verbaal redeneren en cijfermatig redeneren. Wanneer de prestatie van je kandidaat overeenkomt met de standaarden voor MBO, HBO, of WO, heb je voldoende onderbouwing om te kunnen spreken van een match.

DrijfverenIndicator

Wat meet de DrijfverenIndicator?

De complete vragenlijst omvat 17 werkgerelateerde drijfveren, geclusterd in vier kwadranten: Resultaten, Regels, Ruimte en Relaties (de ‘4Rs’).

Resultaten

Het Resultaten kwadrant staat voor gedrevenheid om goede resultaten en opbrengsten te behalen.

Regels

Het Regels kwadrant staat voor de behoefte aan bevestiging, zekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Ruimte

Het Ruimte kwadrant staat voor de behoefte aan speelruimte en het hebben van eigen regie.

Relaties

Het Relaties kwadrant staat voor het belang dat iemand hecht aan het verbinden met anderen en de omgeving.

Resultaten
Regels
Ruimte
Relaties
Resultaten
Het Resultaten kwadrant staat voor gedrevenheid om goede resultaten en opbrengsten te behalen.
Regels
Het Regels kwadrant staat voor de behoefte aan bevestiging, zekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Ruimte
Het Ruimte kwadrant staat voor de behoefte aan speelruimte en het hebben van eigen regie.
Relaties
Het Relaties kwadrant staat voor het belang dat iemand hecht aan het verbinden met anderen en de omgeving.

Ontdek iemands werkgerelateerde drijfveren​

Drijfveren zorgen ervoor dat iemand in beweging komt en met plezier en energie werkt. Een hoge score op een drijfveer betekent dat die drijfveer belangrijk is voor iemand. Als de kenmerken van die drijfveer in het werk aanwezig zijn, werkt dat sterk motiverend. Een lage score op een drijfveer betekent dat die drijfveer voor die persoon niet belangrijk is; de bij die drijfveer horende kenmerken zullen niet of slechts weinig motiveren.

Plezier en Balans

80%

Waardering

64%

Financiële beloning

88%