MatchQ

DrijfverenIndicator

Wat meet de DrijfverenIndicator?

De complete vragenlijst omvat 17 werkgerelateerde drijfveren, geclusterd in vier kwadranten: Resultaten, Regels, Ruimte en Relaties (de ‘4Rs’).

Resultaten
Regels
Ruimte
Relaties
Resultaten
Het Resultaten kwadrant staat voor gedrevenheid om goede resultaten en opbrengsten te behalen.
Regels
Het Regels kwadrant staat voor de behoefte aan bevestiging, zekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Ruimte
Het Ruimte kwadrant staat voor de behoefte aan speelruimte en het hebben van eigen regie.
Relaties
Het Relaties kwadrant staat voor het belang dat iemand hecht aan het verbinden met anderen en de omgeving.

Ontdek iemands werkgerelateerde drijfveren​

Drijfveren zorgen ervoor dat iemand in beweging komt en met plezier en energie werkt. Een hoge score op een drijfveer betekent dat die drijfveer belangrijk is voor iemand. Als de kenmerken van die drijfveer in het werk aanwezig zijn, werkt dat sterk motiverend. Een lage score op een drijfveer betekent dat die drijfveer voor die persoon niet belangrijk is; de bij die drijfveer horende kenmerken zullen niet of slechts weinig motiveren.

Plezier en Balans
80%
Waardering
64%
Financiële beloning
88%